گواهینامه

خورنا: کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان از صدور 572 گواهینامه آسانسور از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان خبر داد. یاسین خالدی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون اداره کل استاندارد خوزستان تعداد 572 تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور برای مناطق مختلف شهرداری استان خوزستان صادر کرده است. وی افزود: کارشناسان این اداره کل…