گنزبرا

خورنا گنزبرا جبار چحیلی معروف به شیخ جبار طاووسی، رهبر صابئین مندائی جهان، صبح امروز یکشنبه هفتم دیماه در منزل خویش در اهواز به دیار باقی شتافت. گنزبرا بالاترین مرتبه ی دینی روحانیت جامعه ی صابئین مندائی است. مراحل دینی پیش از این مقام، “اشکندا” و “ترمیدا” می باشد. سه تن از فرزندان این مرد مهربان و تلاشگر، به سلک…