گندی شاپور

خورنا: مدیرکل صدا و سیمای خوزستان از ساخت مستند فاخر “گندی شاپور” خبر داد.    مسلم رحیمی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوبی که خوزستان در تاریخ کهن و میراث فرهنگی‌اش دارد تصمیم به تولید مجموعه‌ای از مستندهای فاخر و خوب گرفتیم و آن‌ها را در دستور کار خودمان قرار دادیم. وی افزود: مستندی که…