گمرک هندیجان

خورنا: گمرک بندر هندیجان نیاز به توجه بیشتر مسئولین استانی و کشوری دارد. به گزارش خبرنگار خورنا از هندیجان، گمرک بندر هندیجان از سال های گذسته قبل از انقلاب و اوایل انقلاب دارای فعالیت های چشم گیری بود و در این بندر نزدیک به بیش از 300 شناور (لنج های تجاری) به کار تجارت…