گمرك خوزستان

37
خورنا: سرپرست گمرکات خوزستان گفت: مجموع درآمدهای گمرکات استان در 5 ماهه امسال بالغ بر 436 میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته از نظر وزنی و ارزشی 20 درصد افزایش را نشان می‌دهد. محمدرضا جعفری در…