گل نرگس

37
خورنا: مدیر جهاد کشاورزی بهبهان گفت: نرگس‌زارهای بهبهان به مرحله گل‌دهی رسیده و تا پایان آذرماه برداشت آن‌ها آغاز می‌شود. سیدمحمدرضا حسنی عنوان کرد: امسال 75 هکتار از اراضی بهبهان زیر کشت گل نرگس رفته است و پیش‌بینی می‌شود…