گلگیر مسجد سلیمان

خورنا: رئیس جهاد کشاورزی مسجد سلیمان از تامین آب منطقه گلگیر این شهرستان با حفر 10 حلقه چاه خبر داد و گفت: حفر چاه‌ها در مراحل پایانی است. ناصر حسین‌پور امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در مسجدسلیمان اظهار کرد: مجوز اجرای پروژه  تامین آب منطقه  گلگیر با حفر 10 حلقه چاه صادر شد.