گلنار بساک هارونی

گلنار بساک هارونی

خورنا  گلنار بساک هارونی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: یک سالی می شد که عضو انجمن گروه سینمای جوان خوزستان بودم و با موضوع دفاع مقدس فیلمنامه کوتاهی را آماده کردم با این مضمون که یک زن و یک مادر از یک خانواده عرب زبان در زمان جنگ منتظر برگشت پسرشان به نام یوسف هستند و هر…