گلف

رئیس هیئت گلف استان خوزستان

رئیس هیئت گلف استان خوزستان گفت: در صورت موافقت مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان بانوان خوزستانی می‌توانند تمرینات خود را در یکی از زمین‌های چمن ورزشگاه جهان پهلوان تختی اهواز برگزار کنند. علی مراد حاجتی اظهار کرد: وضعیت گلف استان خوزستان مطلوب است و امروزه وضعیت گلف کشور از گلف بازان خوزستانی تغذیه می‌شود. وی اضافه کرد: از ۸…