گفتگوی ویژه خبری

خورنا: حسن روحانی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در گفتگوی ویژه خبری گفت: من با افراط گراها میانه خوبی ندارم چراکه اگر افراط نبود شاهد صف آرایی های خیابانی در سال 88 نبودیم و نیازی به ورود قوه قضاییه و زندان و حصر نبود.
خورنا: کسانی که این شبها مشتری برنامه های انتخاباتی صداوسیما هستند، تصدیق می کنند که نوع حضور و سخنان حسن روحانی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو (ششم خرداد) با برنامه های مشابه سعید جلیلی و ولایتی، حدادعادل و حتی  محسن رضایی، «متفاوت» بود. این تفاوت و از جنس دیگر بودن، باعث…