گفتمان آسیب‌شناسی مطالعه در کتابخانه عمومی شهدای اندیمشک

خورنا – رئیس کتاب خانه‌های عمومی اندیمشک گفت: نشست کتاب خوان تیرماه و گفتمان آسیب‌شناسی مطالعه در کتابخانه عمومی شهدای اندیمشک برگزار شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از اندیمشک ، ظهر امروز نشست کتاب خوان تیرماه در کتابخانه عمومی…