گفتمان آسیب‌شناسی مطالعه در کتابخانه عمومی شهدای اندیمشک

کتاب
خورنا – رئیس کتاب خانه‌های عمومی اندیمشک گفت: نشست کتاب خوان تیرماه و گفتمان آسیب‌شناسی مطالعه در کتابخانه عمومی شهدای اندیمشک برگزار شد. به گزارش…