گسل

گروه زمین‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

خورنا/ عضو هیئت علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: گسل اهواز به لحاظ زمین‌شناسی و لیتو‌شناسی و انرژی آزاد شده خطری برای مردم اهواز ندارد چرا که انرژی این گسل پایین بوده و مستهلک می‌شود. عباس چرچی…