گسل

گروه زمین‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

خورنا/ عضو هیئت علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: گسل اهواز به لحاظ زمین‌شناسی و لیتو‌شناسی و انرژی آزاد شده خطری برای مردم اهواز ندارد چرا که انرژی این گسل پایین بوده و مستهلک می‌شود. عباس چرچی اظهار کرد: شهرستان اهواز به لحاظ زمین‌شناسی روی گسل اهواز قرار دارد و این گسل جز گسل‌های لرزه خیز است. وی…