گسترش گردشگری توسط بخش خصوصی

خورنا: مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به ضرورت تقویت بخش گردشگری گفت: برای رونق بخشیدن حوزه گردشگری خوزستان باید بخش خصوصی را مشارکت بیشتری داشته باشد در این بخش برنامه ریزی زیادی شده است. ˈافشین حیدریˈ عصرچهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به منظور استفاده از توانمندی های بالقوه بخش خصوصی و انجمن…