گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه شیلات خوزستان

خورنا: عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اهواز با انتقاد از رویکرد اداره کل شیلات خوزستان در سال‌های اخیر گفت: شیلات عملا فرصت‌سوزی می‌کند. فراز زاهدی‌فرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز با اشاره به اینکه اداره کل شیلات خوزستان سال‌هاست آمار بخش خصوصی را به‌عنوان افتخارات خود ثبت می‌کند اظهار کرد: این در حالی است که…