گزینه های میراث فرهنگی خوزستان

خورنا/ مجتبی گهستونی: در سالهای اخیر اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان با همه ماموریت های مهمی که دارد دوران پر تلاطمی را سپری کرد. نارضایتی مجموعه نه از داخل که از بیرون نیز قابل مشاهده بود. حضور افرادی بر اساس انتسابشان به لایه هایی از قدرت، در میراث فرهنگی از زمانی شروع…