گزینه های مطرح استانداری خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

خورنا: یکی از گزینه‌های احتمالی استانداری خوزستان گفت: ما قیم نمی‌خواهیم و کسانی که در مرکز نشسته‌اند قیم مردم خوزستان نبوده و نمی‌توانند برای استان تصمیم بگیرند. به گزارش خورنا به نقل از فارس، عبدالحسین مقتدایی اظهار کرد: متاسفانه عده‌ای که ر بهترین شرایط آب و هوایی در حال گذران زندگی هستند می‌خواهند برای مردمی ک در زیر آفتاب سوزان 50 درجه زندگی می‌کنند تصمیم گیری کنند. وی بیان کرد: کسی که قرار است به سمت استانداری خوزستان منصوب شود باید قد و اندازه مردم استان باشد. استاندار اسبق خوزستان افزود: کسی می‌تواند برای… در ادامه بخوانید
خورنا_میلاد ادیبی: استان خوزستان با جمعیت بیش از 4 و نیم میلیون نفر (سرشماری1390)، تامین هفتاد درصد انرژی کشور و دارا بودن دو سوم آب های جاری کشور به عنوان یکی از قطب های کشاورزی – صنعتی جایگاه ویژه ای در میان استان های کشور دارد. در زمینه اجتماعی استان خوزستان از روزگاران قدیم خواستگاه اقوام، ایلات و فرهنگ های مختلف بوده است. سال هاست اقوام عرب، بختیاری ها، الوار، اکراد و بندری ها در کنار هم و به مسالمت زیسته اند و از این حیص شاید کمتر استانی را بتوان با… در ادامه بخوانید