گزینه های مدیر کلی کار و رفاه اجتماعی خوزستان

خورنا: شنیده ها حاکی است،انتصاب مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در دستور کار این وزراتخانه قرار دارد. در این خصوص گزینه های نهایی برای جانشینی سیدخلف موسوی که چندی پیش به عنوان شهردار اهواز آغاز بکار کرد مشخص شدند. هوشمند صفايي عضو شوراي معاونان وزارت تعاون در دولت اصلاحات…