گزینه های فرماندار بهبهان

خورنا: به نقل از یک منبع آگاه سیاسی استان از سوی مردم، گروه های سیاسی، فعالان و کارگزاران ستادهای انتخاباتی جهت تصدی پست فرمانداری بهبهان 31 گزینه به نماینده این شهرستان و استانداری خوزستان معرفی شده که این افراد شامل : شکرا.. ویسی ، قنواتی ، کورش مودت ، مقدم (بخشدار میاندوآب) ، نیکو (بخشدار رباط کریم) ، عدنان رضایی…