گزینه های فرمانداری دزفول

خورنا: راز فرمانداری دزفول جالب است ، در دولت قبل قریب به ۱۸ ماه فرمانداری دزفول بدون فرماندار بود و در این مدت با سرپرست اداره می شد و هرازگاهی نیز می گفتند تا چند وقت دیگر… به گزارش خورنا به نقل از پایگاه خبری انصارحزب الله دزفول، راز فرمانداری دزفول جالب است ، در دولت قبل قریب به ۱۸…