گزینه های فرمانداری خوزستان

خورنا: رهیاب نیوز از سایت های اصولگرای خوزستان نوشت : بر اساس اخبار موثق استاندار خوزستان به فکر آن است در زمان کوتاهی فرمانداران خوزستان را تودیع و معارفه کند و این اتفاق به نحوی خواهد افتاد که مجالی برای اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد ماند. از سویی دیگر شنیده شده است که در روزهای گذشته…