گزینه های شهرداری اهواز

خورنا: این نوشتار قصد توصیه و یا سفارش به منتخبان مردم که حالا مطابق قانون تعدادشان نسبت به شورای سوم 2/5 برابر شده و ورود به مصادیق را ندارد اما توجه آنان را برای مداقه، تامل و تحقیق و داشتن حجت شرعی و عقلی برای انتخاب شهردار اهواز را جلب می‌کند. اخباری که تا به امروز…
خورنا: عضو شورای شهر اهواز شهردار فعلی را یکی از گزینه‌های انتخاب شهردار اهواز بر روی میز شورای اسلامی عنوان کرد. به گزارش خورنا به نقل از فارس، قربانعلی سعادت‌نیا عضو منتخب شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: منصور کتانباف، شهردار فعلی شهر اهواز، یکی از گزینه‌های انتخاب شهردار است که شورای اسلامی شهر…