گزینه های ریاست دانشگاه چمران

خورنا: روسای دانشگاه های کشور که به پایان فرصت چهار ساله مندرج در حکم شان رسیده یا در آینده ای نزدیک به این زمان می رسند در انتظار تعیین تکلیف وزیر علوم به سر می برند لذا وزیر علوم روزهایی پر از انتصاب یا سرشار از ابقا در دانشگاههای کشور و یا تلفیقی از این دو را…
خورنا: پس از انتصاب و معارفه معاونین استاندار خوزستان، روند تغییرات مدیریتی در استان شکل جدی تری به خود گرفته است و طبیعتا پیش بینی ها و شنیده ها در این زمینه بیشتر از پیش به گوش می رسد. در این همین زمینه خبرنگار خوزنیوز مطلع شد که ظرف چند روز آینده تحولات زیادی در کادر مدیریتی…