گزینه مدیر کلی آب و برق استان

خورنا: یکی از گزینه های جدی برای تصدی ریاست سازمان آب و برق خوزستان مدیر اسبق این سازمان و شهردار سابق اهواز یعنی محمدرضا شمسایی است. شمسایی از اوایل انقلاب تا کنون در استان خوزستان در مسئولیت‌های متعددی به فعالیت مشغول بوده است. به خصوص در بنیاد مستضعفان شهرستان امیدیه و نیز در تشکیل نهادهای انقلابی مانند جهاد…