گزینه فرمانداری ماهشهر

خورنا: شنیده ها حکایت از آن دارد که “منصور قمر” به عنوان گزینه نهایی فرمانداری ماهشهر مشخص شده است. به گزارش خورنا به نقل از شنیده ها، منصور قمر متولد دزفول میباشد و از گزینه های فرمانداری دزفول بوده است. وی اخیرا تلاشهایی جهت افزایش نمایندگان دزفول از یک نفر به 2 نفر کرده بود.
خورنا: پس از انتصاب و معارفه معاونین استاندار خوزستان، روند تغییرات مدیریتی در استان شکل جدی تری به خود گرفته است و طبیعتا پیش بینی ها و شنیده ها در این زمینه بیشتر از پیش به گوش می رسد. در این همین زمینه خبرنگار خوزنیوز مطلع شد که ظرف چند روز آینده تحولات زیادی در کادر مدیریتی…