گزینه شهرداری اهواز

37
خورنا: یک عضو شورای شهر اهواز گفت: متاسفانه اعلام برخی اسامی به عنوان گزینه شهرداری تعجب‌انگیز است و با پیگیری به عمل آمده برخی پول می‌دهند تا رسانه‌ها آنها را گزینه شهرداری اهواز اعلام کنند. یک…