گزینه اصلاح طبیان برای استانداری خوزستان

خورنا: شنیده های خبرنگار خوزنیوز حاکی است شب گذشته جلسه ای با حضور فعالین ستاد انتخاباتی روحانی در خوزستان و تعدادی از چهره های اصلاح طلب خوزستانی (غالبا مرکز نشین) در تهران تشکیل شده است و پس از بحث و بررسی سه نفر به عنوان گزینه تصدی استانداری خوزستان به وزیر کشور پیشنهاد داده اند. به…