گزارش فیس بوکی ظریف از مذاکرات ژنو

خورنا: محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار گزارشی در فیس بوک صحت گمانه زنی های منتشر شده در خصوص پیشنهادات هسته ای ایران را زیر سئوال برد. به گزارش «انتخاب»، وزیر خارجه ایران نوشت: دیدم که برخی رسانه های غربی از قول منابع موثق ایرانی مطالبی را در مورد جزئیات خیالی طرح نوشته اند. برخی دوستان داخلی…