گزارش سفر روحانی به خوزستان

خورنا: دولت یازدهم نخستین سفر استانی خود را از استان خوزستان آغاز کرد و برای بررسی وضعیت این استان و دیدار با مردم خوزستان عازم این استان شده است. به گزارش خورنا به نقل از فارس، از همان ابتدای محرز شدن حضور رئیس جمهور به استان خوزستان سوال اساسی و مهمی که اذهان بسیاری را به…