گزارش زندان اوین

خورنا امکانات و تسهیلات خوبی توسط سازمان زندانها برای زندانیان فراهم شده است. اینجا مسئولان تلاش می کنند تا زندانی باور کند می تواند تغییر کند. به گزارش خورنا به نقل از خبرگزاری مهر،  نخستین بار در دوران قاجاریه (سال ۱۲۶۶ه.ق.) بود که امیرکبیر با صدور فرمانی اقدام به لغو شکنجه و سرو سامان دادن به اوضاع زندان‌ها…