گزارش خرمشهر

خورنا: این روزها از بازار روز گرفته تا اطراف مسجد جامع خرمشهر مملو از دستفروشانی است که روز و شب و به ویژه بعد از تاریک شدن هوا بساط پهن می‌کنند که تماشایی ا‌ست. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، این روزها یافتن شغل آه از دل هر جوان و پیری بلند می‌کند. بیکاری مشکل…