گزارش تصویری از سوگورای سالروز شهادت پیشوای مکتب شیعه / بیت الزهرای اندیمشک