گزارش اولیه کمیته تخصصی بررسی مرگ بیماران دیالیزی در بیمارستان سینای شهرستان کارون

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

خورنا – عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش اولیه کمیته تخصصی بررسی مرگ بیماران دیالیزی در بیمارستان سینای شهرستان کارون به این کمیسیون ارائه شده است. همایون یوسفی پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: گزارش استانداری و دانشگاه علوم پزشکی اهواز به زودی از طریق مراجع ذیربط اعلام می شود و موضوع در…