گرگیعان

خورنا: کودکان خوزستانی نیمه ماه مبارک رمضان را با گرگیعان جشن می‌گیرند. به گزارش خورنا به نقل از فارس، ماه مبارک رمضان در کنار لحظات زیبای دعا و نیاییشش آداب و رسوم خاصی را دارد. این آداب و رسوم برخی در میان اکثر هم‌وطنان و اقوام کشورمان عمومیت داشته و برخی نیز مختص…