گروگان گیری در شوش

خورنا: فرد مسلحی صبح پنجشنبه با ورود به یک شعبه بانک انصار در شهرستان شوش استان خوزستان، چهار کارمند این بانک را به گروگان گرفت. به گزارش خبرنگار ایرنا از محل حادثه این فرد که به گفته یکی از کارکنان بانک مسلح به کلت کمری است حوالی ساعت هشت صبح امروز وارد شعبه بانک انصار شوش…