گروه

در جلسه شورای اداری استان خوزستان مطرح شد؛

خورنا سید حسن خمینی گفت: مقتدایی از مدیران توانمند جمهوری اسلامی ایران است. به گزاش خورنا از اهواز، عصر امروز پنج شنبه در جلسه اداری شورای اداری استان خوزستان، در آغاز سخنان خود بیان کرد: استاندار خوزستان آقای مقتدایی از مدیران توانمند جمهوری اسلامی ایران است. وی خدمات فراوانی هم در دوره های قبل و هم در دوره فعلی داشته…