گروه هنری نیم رخ

خورنا : روز جمعه جمعی از هنرمندان و ورزشکاران کشور در دیداری نمادین به مصاف تیم هنرمندان نیم رخ اندیمشک رفتند تا با برگژاری این دیدار خیر خواهانه بخشی از هزینه های درمان پیشکسوت خوش نام فوتبال اندیمشک آقی فرج کریمی تامین شود این دیدار که با استقبال پر شور مردم اندیمشک برگزار شد لحظات شیرینی بر خاطر اندیمشک…