گروه ملی خوزستان

خورنا: کارگران شرکت گروه ملی با وجود گذشت یک هفته از اعتراض‌‌ به دلیل عملی نشدن مطالباتشان همچنان بساط نارضایتی پهن کرده‌اند.  کارگران شرکت گروه ملی با وجود گذشت یک هفته از اعتراض‌‌ به دلیل عملی نشدن مطالباتشان همچنان بساط نارضایتی پهن کرده‌اند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در این خصوص…