گرمای خوزستان

خورنا: مسؤول انجمن دوستداران ميراث فرهنگي آبادان بيان كرد: صنعت گردشگری خوزستان نیازمند توجه مسؤولان و فعالان آن است تا شاهد پویایی و تحول آن در سال‌های آینده باشیم. اميد نوري اظهار كرد: استان خوزستان با دارا بودن تنوع اقوام،…
37
خورنا: با نزدیک شدن به مرداد ماه گرمای هوا در استان خوزستان نیز این روزها اوج گرفته است. در حالی که در ماه مبارک رمضان قرار داریم گرمای طاقت‌فرسای تابستان‌های خوزستان نیز این روزها…