گرد و غبار خوزستان

خورنا: خوزستان، از جمله استان های درگیر با پدیده گرد و غبار است و به واسطه موقعیت جغرافیایی این استان، در 10 سال گذشته در مقایسه با دیگر استان های کشور بیشترین آسیب را متحمل شده است. پای ریزگردها…