گردش گری ساحلی

خورنا: يك راهنماي گردشگري گفت: اگر به صورت سازمان‌يافته از آب‌هاي استان خوزستان استفاده شود گردشگران زيادي به اين سمت مي‌آيند. اشكان نظام‌پور  اظهار كرد: با توجه به اين كه استان خوزستان هم به دريا راه دارد و هم اكثر آب‌هاي جاري و دايمي به خوزستان ختم مي‌شوند مي‌تواند قابليت جذب گردشگر را داشته…