گردشگر ژاپني

خورنا: مستند ساز و جهانگرد ژاپنی گفت: خرمشهر قبل از جنگ یکی از شهرهای زیبا و مفرح در منطقه بوده و اكنون با دیدن این وضعیت شهر افسوس می خورم.  خانم یوکو كه براي تهيه يك فيلم مستند به خرمشهر سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خیلی دوست…