گردشگری سلامت

خورنا: مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان از اجرای طرح گردشگری سلامت در این استان خبر داد و گفت:دزفول با برخورداری از امکانات درمانی مناسب شهر هدف در اجرای طرح گردشگری سلامت است.