گردشگری ایران

خورنا: خبرنگار روزنامه اتریشی کوریر گزارشی در خصوص سفرش به ایران و جذابیت های این کشور نوشته است. در این گزارش آمده است: کسی که به ایران سفر می کند، شاهد یک فرهنگ منحصر به فرد و غرورآفرین خواهد بود؛ مردمی خوش رو و مهمان نواز. آنچه که کمترین انتظار یک توریست را…