گرایش سیاسی

خورنا: استاندار خوزستان گفت: زمانی که یک فرد در سمت استاندار مشغول است نباید جهت‌گیری سیاسی داشته باشد چراکه نگاه سیاسی به مسائل استان مشکل‌ساز است و متاسفانه بی‌ثباتی‌های گذشته استانداری ناشی از جهت‌گیری‌های سیاسی بود. سید جعفر حجازی اظهار داشت: در مدت 6 سالی که به عنوان استاندار خوزستان مشغول خدمت بودم بیشترین تلاش این بود که وحدت بین…