گاف های صدا و سیما

37
خورنا: روز گذشته اخبار نیم روزی تلویزیون و همزان بخش های مختلف خبری در صداوسیما،خبری را منتشر کردند که تعجب همگان را برانگیخت: اسرائیل به سوریه حمله کرد! به گزارش انتخاب ؛ دقایقی پس از انتشار این خبر، و…