گاز گرفتگی دزفول

37
خورنا: یازده نفر از اعضای یک خانواده در شهر حمزه از توابع شهرستان دزفول بر اثر گاز گرفتگی به بیمارستان منتقل شدند. مسوول روابط عمومی بیمارستان دزفول گفت: این افراد هنگام استراحت در منزل دچار گازگرفتگی…