گاز گرفتگی دزفول

خورنا: یازده نفر از اعضای یک خانواده در شهر حمزه از توابع شهرستان دزفول بر اثر گاز گرفتگی به بیمارستان منتقل شدند. مسوول روابط عمومی بیمارستان دزفول گفت: این افراد هنگام استراحت در منزل دچار گازگرفتگی شده که در پی تماس یکی از این افراد با اورژانس 115 دزفول و سرعت عمل نیروهای اورژانس از مرگ…