گاز گرفتگی در اندیمشک

خورنا رئیس بهداشت و درمان اندیمشک گفت: گاز گرفتگی سبب فوت دو دختر نوجوان در اندیمشک شد . به گزارش خورنا از اندیمشک ، نیمه های شب گذشته دو دختر ۱۷ و ۱۰ ساله بر اثر گاز گرفتگی…