گازرسانی

37
خورنا: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند از آغاز به‌کار پروژه احداث شبکه گازرسانی سایت صنعتی 160 هکتاری منطقه آزاد اروند خبر داد. اسماعیل زمانی امروز از آغاز به‌کار پروژه احداث شبکه گازرسانی سایت صنعتی 160 هکتاری منطقه آزاد اروند…