کیفیت خودروی داخلی

خورنا: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آمار رده‌بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در مرداد ماه را منتشر کرد. بر این اساس باکیفیت‌ترین خودروی سواری تولیدی در مرداد ماه امسال نیسان تیانا با 2.8 نمره منفی بوده است. پس از آن مگان با 19.7 نمره منفی در رتبه دوم رده‌بندی قرار دارد. رتبه سوم نیز در اختیار پارس تندر با 20.7 نمره منفی است. دو خودروی تندر 90 تولیدی پارس خودرو و ایران خودرو به ترتیب با 21.2 و 21.4 نمره منفی در رتبه‌های چهارم و پنجم رده‌بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در مرداد ماه قرار دارند. رتبه… در ادامه بخوانید