کیفیت آب ماهشهر

خورنا: به دنبال سقوط یک دستگاه خودرو سواری به کانال آب جنوب شرق، مدیر امور آب و فاضلاب ماهشهر گفت: آب آشامیدنی شهرهای ماهشهر و بندرامام مورد پایش مستمر قرار گرفت و از نظر بهداشتی به طور کامل سالم و عاری از هرگونه آلودگی است. ˈمحمدحسین شیرانیˈ در گفت و گو با خبرنگاران افزود: به دنبال…